Το Σύστημα BeeQ αποτελείται απο μια κεντρική κυψέλη και ένα σύνολο απο έξυπνες κυψέλες BeeQ που είναι συνδεδεμένες σε αυτό. Κάθε κεντρική κυψέλη μπορεί να υποστηρίξει εντός της εμβέλειας της έως και 15 έξυπνες κυψέλες BeeQ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σύστημα BeeQ αλλά και την εγκατάσταση του, επικοινωνήστε μαζί μας