Το σύστημα Beeq

Σύστημα Ποιότητας και ελέγχου ασθενειών για τη μελισσοκομία

Πληροφοριακό Σύστημα BeeQ

Το έργο BeeQ παρέχει ένα ολοκληρωμένο αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου μελισσοκομίας. Περιλαμβάνει αισθητήρες και αναμεταδότες χαμηλής ενέργειας εγκατεστημένοι στις κυψέλες, ενώ ασύρματα πρωτόκολλα χαμηλής ισχύος, χαμηλού κόστους και μακράς εμβέλειας (LoRa Class A), συλλέγουν τα δεδομένα κάθε αισθητήρα και τα μεταδίδουν σε ένα σύστημα πληροφοριών cloud, όπου πραγματοποιείται ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και ειδοποιήσεις αποστέλλονται στους παραγωγούς μέσω μιας εφαρμογής για κινητές συσκευές.

Το cloud Πληροφοριακό Σύστημα (BeeQ-cloud) είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία αποκτά τα δεδομένα των αισθητήρων και εφαρμόζει αλγορίθμους εξόρυξης δεδομένων και αναγνώρισης προτύπων για την ανάλυση της συλλεχθείσας πληροφορίας. Σύμφωνα με το αποτέλεσμα, ο μελισσοκόμος θα ειδοποιηθεί μέσω της εφαρμογής του για κινητές συσκευές (BeeQ-mobile).

Σύστημα Αισθητήρων

Στην κυψέλη τοποθετούνται οι εξής αισθητήρες:

S1. Αισθητήρας ήχου εγκατεστημένος στο καπάκι της κυψέλης, για την παρακολούθηση του ήχου και των αλλαγών συχνότητας εσωτερικά της κυψέλης.

S2. Οι αισθητήρες φορτίου είναι εγκατεστημένοι μέσα στην κυψέλη, για τη διαδικασία παρακολούθησης του βάρους. S3. Αισθητήρες εσωτερικής και εξωτερικής θερμοκρασίας και αισθητήρες υγρασίας για τη συνεχή παρακολούθηση των επιπέδων της θερμοκρασίας και της υγρασίας.

S4. Θερμική επιφάνεια στη μία πλευρά του κουτιού για τη διαδικασία της ρύθμισης της θερμοκρασίας της κυψέλης και μη καταστροφής των ακάρεων.

S5. Μία κάμερα με δυνατότητα υπερύθρων (IR) με προσαρτημένο LED εγκατεστημένο μέσα στην κυψέλη για την παρακολούθηση (αποτυπώσεις εικόνων) των διαδικασιών εντός της κυψέλης.